کد تخفیف برای تمام محصولات کارگاه پلاس: R5VYP5US
لیست مطالب
۱۲۰۰px-The_C_Programming_Language_logo.svg2_

نکته ۸: انواع زبان C

چرا در بعضی از محیط های برنامه نویسی C، می توان متغیر را هر جا که خواستیم تعریف کنیم و در برخی نمی شود؟ چندین نسخه از زبان C وجود دارد: ANSI C یا C89C99C11 در نسخه ی اصلی زبان ...