کد تخفیف برای تمام محصولات کارگاه پلاس: R5VYP5US
لیست مطالب
۲۷۳۹۴۲۶۸-young-teacher-teaching-graphs-drawn-on-whiteboard-to-college-students-in-classroom

چگونه مطلب و یا درسی را ارائه کنیم؟

مدتی قبل خواستم تا با یادآوری چند تا موضوع، وضعیت استرس یکی از دوستان رو کم کنم و اون را کمی با این فضا آشنا کنم. به خودم که اومدم دیدم چقدر نکته گفتم، برای همین تصمیم گرفتم اون را ...